Skip to content

Category «Nguồn gốc»

Bom tan phim chuyen hoa ngu bi coi thuong tac gia goc

Trên thực tế, nhiều bộ phim chuyển hóa ngữ bị coi thường tác giả gốc, mất đi những yếu tố đặc trưng và ý nghĩa ban đầu. Các nhà làm phim thường chỉ xoay sở quanh câu chuyện chính, loại bỏ đi những điểm nhấn tinh tế và trọng điểm của nguyên tác. Điều này …