Skip to content

Category «Tội phạm/Hình sự»

8 di nhân quyền mạnh nhất vũ trụ X-Men

X-Men là một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng nhất thế giới, nó khám phá về cuộc sống và hành trình của những người có năng lực đặc biệt – mutanth. Trong thế giới X-Men, có những nhân vật mutanth sở hữu những điểm mạnh về quyền lực phi thường. Trong bài viết này, …